Facebook YouTube Twitter
Serbian Croatian

Istanbul Prvi maj

Plan i program puta

Dan 1 (30.04): Polazak iz Beograda sa parkinga autobusa u Bloku 42 na Novom Beogradu u 14:00h. Dnevno-noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 (01.05): Dolazak u Istanbul, čuveni Carigrad koji svojom burnom istorijom i mirisom orijenta ostavlja  neponovljiv utisak na svakog putnika. Slobodno vreme. Smeštaj u hostel u popodnevnim časovima. Uveče fakultativni odlazak u nargila bar. Noćenje.

Dan 3 (02.05): Doručak. Fakultativni obilazak grada sa lokalnim vodičem: Aja Sofija, Plava Džamija, Topkapi palata, Hipodrom…  Popodnevno fakultativno krstarenje Bosforom. Noćenje.

Dan 4 (03.05): Doručak. Pakovanje stvari i napuštanje soba. Ostavljanje stvari u hostelu. Slobodno vreme za šoping, ukusne morske specijalitete, ceđene sokove… Polazak za Beograd u kasnim popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 5 (04.05): Dolazak u Beograd u podnevnim časovima.

Cene i uslovi

ULTRA FIRST MINUTE CENA 79eur hostel/99 hotel za prijave do 15.03.2015.

nakon 15.03. cena se povećava za 20eur

Prilikom prijave plaća se 30eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke. Druga rata se plaća najkasnije mesec dana pred put, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke.

Aranžman obuhvata:

 • kompletnu organizaciju i vođenje puta

 • prevoz visokopodnim autobusima (A/C, audio i video oprema) na navedenim relacijama

 • 2 noćenja sa doručkom (buffet) u hostelu u 1/6 i 1/8 sobama ili 2 noćenja sa doručkom (buffet) u hotelu 3* u 1/2 sobama


Aranžman ne obuhvata:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije do pet dana pred put)

 • doplatu za 1/2 sobe u hostelu – 10eur po osobi za sve noći

 • fakultativne obilaske i ulaznice za muzeje

 • individualne troškove u hotelima/hostelima i za vreme putovanja


Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.

 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava

 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a

 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe

 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise

 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava

 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca

 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja

 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta

 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu

 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja

 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja

 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija

 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa

 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana

 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije

 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće

 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom


Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta


Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja

 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti
Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju

 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju

 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje

 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje

 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata

 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost


Cenovnik br. 1 važi od 03.12.2014.Istanbul je najveći grad Turske i sigurno jedan od najlepših  i najspecifičnijih gradova na Svetu.  Mnogobrojne turističke atrakcije, miris orijenta, mostovi, Bosfor i neverovatan duh grada svake godine privlači sve veći broj turista. Zaštitni znak grada je čuvena Aja Sofija gde su se mešale kulture i religije dve civilizacije. Nikako ne treba propustiti i čuveni bazar, jedan od najpoznatijih na svetu.

Hostel Paris se nalazi u centru Istanbula nedaleko od Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi palate. Sva soba ima svoje kupatilo, a sobe su 1/2, 1/3, 1/4 i 1/5.

Hotel Kecik 3* je smešten između istorijskih četvrti Laleli i Fatih, tako da mu se u blizini nalaze brojne turističke atrakcije kao što su Plava džamija, Aja Sofija, palata Topkapi itd. Sve sobe u hotelu su dvokrevetne i poseduju TV, kupatilo, AC i wi fi. Usluga je na bazi noćenja sa doručkom.

Fakultative

Obilazak grada sa lokalnim vodičem

PLAVA DŽAMIJA jedna je od glavnih turističkih atrakcija u Istanbulu. Evropljani su joj dali ime Plava džamija zbog plavih pločica koje prekrivaju unutrašnjost kupole. Sagrađena je početkom 17. veka, i poput ostalih džamija sadrži grobnicu osnivača. Nekada je od nje kretalo hodočašće ka Meki i upravo zbog njenih 6 minareta na najvećoj svetinji muslimana - džamiji u Meki je dodat i sedmi.

AJA SOFIJA, ili kako je mnogi zovu, CRKVA SVETE MUDROSTI, pravo je remek -delo vizantijske arhitekture. Bila je najveća crkva u nekadašnjem Rimskom carstvu  i najpoznatija crkva u hrišćanstvu oko 9 vekova. Stubovi su joj od najvrednijeg mermera iz Mramornog mora, Nikeje i Južne Afrike i u jednom od tih stubova postoji šupljina u koji stavite palac, okrenete ga za 360 stepeni i zamislite želju. Kažu, garantovano se ispunjava!

TOPKAPI je palata sultana koja je po mnogo čemu razlikuje od evropskih palata i dvoraca. To je kompleks koji se sastoji od više odaja - sultanova rezidencija, kuhinja, harem, riznica... U Topkapiju se čuva Mojsijev štap, drugi najveći dijamant na svetu, svete relikvije sultana Selima...

Krstarenje Bosforom

U istom momentu pogled na dva kontinenta! Sudar istoka i zapada, miris orijenta i džamije napram širokih bulevara i visokih zgrada... Krećemo iz zaliva Zlatni rog, prolazimo ispod Galata mosta sa alasima koji načičkani kao vrapci pecaju ribu, vidimo Jeni Džamiju i veličanstvenu Sulejmaniju, Egipatsku pijacu, venecijansku Galata kulu, Devojačku kulu obasutu legendama, Dolmabahče palatu sultana koja je izgrađena po ugledu na Versaj i gde su svi satovi zaustavljeni u vreme kada je umro prvi predsednik Turske Kemal Ataturk, Ataturkov most koji spaja Evropu i Aziju, letnjikovce i vile pored Bosfora, noćne klubove... Miris mora, sveže ribe i najukusnijih kolača. Kročimo na azijsko tle i fotografišemo se na obali moreuza...

Prinčevska ostrva

Prinčevska ostrva, arhipelag od 9 ostrva, su najpoznatije odmaralište građana Istanbula, mirno mesto gde oni "beže" od svakodnevnog haosa u ovom pulsirajućem gradu. Mi se iskrcavamo na Bujukadi, najvećem ostrvu, gde voyimo bicikle, vozimo se kočijama, jedemo najlepše specijalitete od morskih plodova. Na putu do njih, izlazimo na palubu broda da se fotografišemo sa galebovima.

Prolećno putovanje: Istanbul Prvi maj

ULTRA FIRST MINUTE 79eur hostel/ 99eur hotel do 15.03.2015.

Proleće između Zapada i Istoka

5 dana, bus + hostel/hotel

30.04 – 04.05.2015.

Jedinstvena prilika da osetite prave mirise i vidite specifičnosti grada na dva kontinenta. Hotel 3*u centru grada sa dvokrevetnim sobama ili hostel u starom centru grada sa višekrevetnim sobama! Izaberite smeštaj po vašoj želji!

Istanbul je najveći grad Turske i sigurno jedan od najlepših gradova na svetu.  Mnogobrojne turističke atrakcije, miris orijenta, mostovi, Bosfor i neverovatan duh grada svake godine privlači sve veći broj turista.Zaštitni znak grada je čuvena Aja Sofija, nekadašnja najveća hrišćanska crkva na svetu koji je Mehmed II Osvajač pretvorio u džamiju. Nikako ne treba propustiti i čuveni bazar – Kapali čaršiju, najveću pijacuna zatvorenom na planeti, gde je 2012.godine sniman film o Agentu 007.

Vodimo vas u srce grada, u neobičan obilazak starog Konstantinopolja. Fakultativno krstarenje Bosforom i momenat koji možete doživeti samo ovde – pogled na Evropu i Aziju!

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A:

GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD,

011/2400213 i 011/2182204, email:jungletravel@gmail.com

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

ISE BAJIĆA 6/1 NOVI SAD,

021/4722604, email:jungletravelns@gmail.com

radnim danima 10-18h i subotom 10-14h

Facebook Twit This RSS Feed Add to Del.cio.us Stumble It! Digg It!

Krakov Prvi maj Kipar Alanja Turska Istanbul Prvi maj