Facebook YouTube Twitter
Serbian Croatian

Noc Vestica Krakov

Plan i program puta

Dan 1: Polazak autobusa sa parkinga ispred Sava Centra u 18:00. Upoznavanje u busu, euforija i dobra muzika... Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim stajanjima radi regulasanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
Dan 2: Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hostel. Slobodno popodne za odmor, šetnju i upoznavanje grada. Fakultativni obilasci - brdo Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, stari gradski Rinek sa zvonikom – među najvećim u Evropi, Crkva Sv. Marije, Univerzitet iz XIV veka, Barbakan, Cvetna vrata, Jevrejska četvrt Kazimjež, ulica Kanonička sa zgradama iz XIV veka... Fakultativno: Halloween party! Noćenje...
Dan 3: Fakultativni prepodnevni obilazak Aušvica, koncetracionog logora iz II svetskog rata koji se od 1979. nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Posle toga, obilazak koncentracionog logora Birkenau gde je sniman film Šindlerova lista. Povratak u hostel. Fakultativan provod u nekom od mnogobrojnih klubova. Noćenje...
Dan 4: Možemo vam ponuditi popodnevni fakultativni obilazak 700 godina starog Rudnika soli Velička. Silazi se liftom do dubine od 100 m i obilazi se predivno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli, koncertna dvorana. Povrtak u Krakov. Stvari stavljamo u autobus, a mi imamo slobodno vreme za aktivnosti i kupovanje suvenira. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske sa usputnim stajanjima radi regulasanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.
Dan 5:  Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

Cene i uslovi

30.10-03.11.2014.

Cena za hostel 69 eur

Cena za hotel 99eur

Promo cena važi do 15.10. i nakon toga se uvećava za 20eur

Prilikom prijave plaća se 50 eura u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate, a druga rata (u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate) najkasnije mesec dana pred putAranžman obuhvata :

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 • 2 noćenja sa doručkom (buffet) u hostelu u višekrevetnim sobama (3,4,6,8,10 kreveta) ili 2 noćenja u badžet-hotelu u sobama 1/2

 • Prevoz visokopodnim autobusima (A/C, audio i video oprema) na navedenim relacijama


Aranžman ne obuhvata :

 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno istorijske spomenike

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji do 25.10)

 • Doplatu za dvokrevetnu sobu (20 eura po osobi, ukoliko ih ima na raspolaganju)

 • Individualne troškove u hostelu i za vreme putovanja
Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.

 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava

 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a

 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe

 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise

 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava

 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca

 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja

 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta

 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu

 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja

 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja

 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija

 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa

 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana

 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije

 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće

 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom


Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta


Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja

 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti


Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju

 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju

 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje

 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje

 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata

 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost


Cenovnik br. 1 važi od 18.03.2014.

Krakov je grad u južnom delu Poljske i nalazi se nad rekom Vislom. U prošlosti je ovaj grad bio prestonica Poljske a danas je veliki kulturni i univerzitetski centar Evrope. Stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine. Danas u Krakovu živi oko 800.000 stanovnika a svaki dan ga poseti ogroman broj turista.

Hostel Free se nalazi u centru Krakova na 10 minuta šetnje od glavnog trga. Sve sobe su uređene u modernom stilu a kupatila se nalaze ili sobama (vecina soba ima svoje) ili na spratu i napravljena su po najvišim standardima. Hostel poseduje i TV salu, internet caffe, perionicu veša, lokere za vredne stvari, recepciju koja je otvorena 24h.

Hotel Ibis Stare Miasto Bugdet hotel 1* se nalazi u centru grada nedaleko od železničke stanice i najvećeg tržnog centra „Galeria Krakowska“. Sobe su 1/2 sa svojim kupatilom i klima uređajem. Usluga je na bazi noćenja.

Fakultative

Rudnik Soli "Wieliczka" se nalazi 20 km od Krakova i to je jedan od najpoznatijih rudnika u Evropi. Posetioci imaju priliku da se spuštaju do dubine od 130 metara ispod zemlje (3 nivoa, a rudnik ima čak 9). Fascinantan je sam prostor ispod zemlje koji je uređen kao najbolji mogući muzej, pa tako možete da vidite podzemna jezera, koncertne  dvorane, kapele za venčanja, uklesane slike, patuljke... Nikako ne bi trebalo propustiti rudnik, jer će vam to verovatno biti jedan od najlepših obilazaka u Evropi

Aušvic i Birkenau (Aušvic II) su najpoznatiji koncentracioni logori iz Drugog svetskog rata. Kažu da ko ne zna istoriju, nije sposoban ni da razume sadašnjost. Na ovim mestima je pisana strašna istorija mnogih naroda, ovde ćete vidite neverovatne prizore i čuti strašne priče.  Imaćete i priliku da vidite sva zlodela koja su nacisti počinili nad zatvorenicima. Aušvic I je u potpunosti očuvan i autentično uređen kao što je izgledao za vreme rata. Birkenau je poznat i po tome sto je tu sniman kultni film "Šindlerova lista".

Putovanje Krakov Noć veštica

Noć Veštica u magičnom studentskom centru Evrope – neverovatan grad za neverovatan doživljaj!

ultra first minute do 15.10.

bus+hostel 69eur

bus+hotel 99eur

30.10-03.11.2014.

Puno energije, zabave u gradu koji odiše svojim ponosom i kulturom …Provod u klubovima po povoljnim cenama, mladi ljudi iz Poljske zajedno sa turistima iz cele Evrope… Pravimo veliki maskenbal za Noć Veštica! Spremite vaš kostim i doživite predivnu i neobičnu noć u Krakovu.

Pesnici, umetnici, spiritualni tragači…  Oko 800000 stanovnika, a pola od tog broja su studenti…

Prepune i prelepe bašte i parkovi u centru grada ispunjeni mladim ljudima i pozitivnom energijom. Tri dana u Krakovu, studentskom i kulturnom centru Evrope koji svaki dan poseti ogroman broj turista iz celoga sveta…

Odlično pivo, chill barovi, pabovi… Jedan od najvećih trgova u Evropi, crkva Sv. Marije sa dva asimestrična tornja, brdo Vavel sa dvorcem i katerdalom, Kanonička ulica, Univerzitet…

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A, GOSPODAR JEVREMOVA 49 BEOGRAD, 011/2400213 i 011/2182204

radnim danima 09-19h i subotom 10-14h

Facebook Twit This RSS Feed Add to Del.cio.us Stumble It! Digg It!


Noc Vestica Krakov Vroclav Nova godina Berlin novembar Prag – svakog utorka Berlin novembar Noc Vestica Krakov