Facebook YouTube Twitter
Serbian Croatian

PODZEMNE TAJNE BEOGRADA

Plan i program puta

Okupljanje ispred Spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu u 16:45h. Obilazak  Beogradske tvrđave, starog vojnog bunkera iza Pobednika, Lapidarijuma (Barutane), prolazak kroz podzemni tunel koji spaja Kosančićev venac sa Karađorđevom ulicom i obilazak starog laguma (vinarije).

Cene i uslovi

CENA: 600 dinara

Aranžman obuhvata:

  • Stručno vođenje kroz navedene lokacije

  • Degustaciju vina


Aranžman ne obuhvata:

  • Individualne troškove za vreme trajanja aranžmana


Napomene:

- Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010
- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
- Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika
- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 2 dana pre datuma polaska

CENOVNIK VAZI OD 04.01.2012.

Beograd kakav još niste upoznali, tajne kakve još niste otkrili o svom gradu, novi svet ispod Beogradske tvrđave!

svake subote u 17h obilazak skrivenih mesta uz pratnju vodiča

vođenje i degustacija vina, program u trajanju oko 2 sata  za 600 dinara

Saznajte za Spomenik Vesniku slobode, gde su bili aerodromi u Beogradu, kapije na ulasku u grad, sta se nalazilo na Velikom ratnom ostrvu, koje je ostrvo popolavljeno, mesta laguma u Karađorđevoj, da li postoje ostaci budističkih hramova na tlu grada i sl.

Vojni bunker je ležao tačno iza ostataka prvobitne kule Nebojša, glavne kule beogradskog zamka iz doba despota Stefana Lazarevića. Čisti zidovi, podmazana čelična vrata, 4 azbesna rezervoara za vodu, dve stolice sa po dva kreveta na sprat  i odlična ventilacija.

Lapidarijum  (Barutana) prostor koji je na beogradskoj tvrđavi služio kao magacin za barut. Od 1995. godine počeo se koristiti za kulturno-umetničke događaje. Na osnovu utisaka inostranih DJ-eva, klub Barutana se našao na šestom mestu najboljih klubova celoga sveta po magazinu MixMag. Međutim, zatvoren je pre par godina. Sada vi imate prilike da uđete u Barutanu i čujete impresivne priče vodiče o ovom tajnovitom mestu ispod tvrđave.

Posle obilaska  bunkera i Lapidarijuma (Barutane) idemo na degustaciju vina u stari lagum današnju Vinariju u Karađorđevoj.

prijavljivanje u prostorijama Jungle Travel-a, Beograd Njegoševa 31v, 011/2433747

Facebook Twit This RSS Feed Add to Del.cio.us Stumble It! Digg It!

Sri Lanka Njujork Etiopija Japan PODZEMNE TAJNE BEOGRADA SAD ROAD TRIP