Facebook YouTube Twitter
Serbian Croatian

Rafting na Tari i Drini

Plan i program puta

1. dan (petak): Polazak iz Beograda u popodnevnim časovima (oko 14:00)  sa parkinga autobusa u Bloku 45, sa Novog Beograda. Usputne pauze u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice. Dolazak u kamp Bastasi nadomak Foče (15 km) u kasnim večernim časovima. Smeštaj u kamp HIGHLANDER u autentičnim bungalovima  - drvenim kućicama koje se nalaze na samoj obali reke Drine, uz mogućnost postavljanja vaših šatora, po želji. Žurka! Noćenje.

2. dan (subota): Buđenje u 09h. Doručak. Deljenje opreme za splavarenje: ronilačka odela, čizmice, prsluci... Polazak našim džipom oko 11h do mesta Brštenovica gde je i sam start raftinga. Malo vremena za druženje sa ljudima iz ostalih kampova i naravno dobru domaću rakiju. Ukrcavanje u čamce i početak splavarenja koje traje oko 4 sata. Prelazi se oko 22 km najatraktivnijih delova Tare (16 km) i Drine (5 km), na nekim mestima ćemo i stati i kupati se na vodopadima koji se ulivaju u Taru. Spust se završava kod našeg kampa, gde nas čeka domaći ručak. Popodnevni odmor i prepričavanje euforicnih priča kojih smo svi puni. Večera. PARTY! Noćenje ...

3. dan (nedelja): Buđenje oko 09h, doručak. Pakovanje stvari i polazak za Beograd uz obilazak Mokre Gore i Višegrada. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

Cene i uslovi

POLASCI: 07.08.2015.

CENA ARANŽMANA: 40+55 eura

Prilikom prijave uplaćuje se avans od 40 eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate. Ostatak se plaća na samom putu našem inopartneru.

Aranžman obuhvata:

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta

 • 2 noći u kampu HIGHLANDER

 • Obroke po planu i programu u kampu na Drini (jedan pun pansion i jedan doručak)

 • Opremu za rafting (ronilačka odela, čizmice, prsluci, kacige...)

 • Takse nacionalnog parka Durmitor i taksu za ulazak u Mokru Goru

 • Boravišnu taksu

 • Spuštanje čamcima Tarom i Drinom

 • Prevoz visokopodnim turističkim autobusima (A/C, audio video oprema) ili kombijem na navedenim relacijama


Aranžman ne obuhvata:

 • Individualne troškove za vreme putovanja i u kampu

 • Ulaznicu za Drvengrad

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje
Napomene:

Opšte napomene:

 • Organizator putovanja je JUNGLE TRAVEL sa licencom OTP 266/2010.

 • Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu

 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava

 • Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

 • Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRAVEL-a

 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe

 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise

 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava

 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca

 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja

 • U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta

 • Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu

 • Aranžman je rađen na bazi od minumum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja

 • U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja

 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija

 • Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa

 • Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana

 • Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije

 • Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće

 • Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

 • Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA uskladjeni sa YUTA standardom


Napomene u vezi sa smeštajem:

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura)

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta


Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja

 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti


Napomene u vezi sa vizama:

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju

 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju

 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje

 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje

 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata

 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost


CENOVNIK BR 1 VAŽI OD 02.02.2015.

Kamp HIGHLANDER se nalazi u mestu Bastasi udaljen oko 20 kilometara od Foče u Bosni i Hercegovini. Kamp ima kapacitet da ugosti 70 ljudi, raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim, četvorokrevetnim i šestokrevetnim bungalovima, kupatilo je zajedničko i  može ga koristiti više ljudi istovremeno. Kamp raspolaže i restoranom kapaciteta oko 50 sedećih mesta!

Kamp poseduje sopstvenu plažu, WI- FI besplatni internet, terene za odbojku i fudbal...

Foča je mali grad u Bosni i Hercegovini, smešten na samoj granici sa Republikom Crnom Gorom. Grad ima oko 20000 stanovnika i leži na obalama reke Drine. Takođe grad je poznat i po studentskom životu u Bosni i Hercegovini.

Najjeftiniji rafting Tarom, najuzbudljivija priča i najnasmejaniji ljudi!

Splavarenje prelepim kanjonom reke Tare, drugim najdubljim kanjonom na svetu i prelepom Drinom.

POLASCI: 07.08.2015.

CENA ARANŽMANA: 40+55 eura


Najbolja zabava na vodi i u prirodi, šume, vodopadi, nemirne reke i naravno žurka u kampu…

Krenite u vikend avanturu i vratite se sa velikim osmehom – splavarite kanjonom Tare, provedite dve noći fešte uz dobro društvo, gitaru i vatru…

3 dana, 2 noćenja u kampu pored same reke gde noću čujete samo žubor vode i ptice.

U povratku, upotpunite doživljaj posetom Drvengradu i Višegradu…

Kamp HIGHLANDER se nalazi u mestu Bastasi udaljen oko 20 kilometara od Foče u Bosni i Hercegovini. Kamp ima kapacitet da ugosti 70 ljudi, raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim, četvorokrevetnim i šestokrevetnim bungalovima, kupatilo je zajedničko i  može ga koristiti više ljudi istovremeno. Kamp raspolaže i restoranom kapaciteta oko 50 sedećih mesta! Kamp poseduje sopstvenu plažu, WI- FI besplatni internet, terene za odbojku i fudbal…

http://www.highlandertim.com/en/galerija/kamp-slike

PRIJAVLJIVANJE U PROSTORIJAMA JUNGLE TRAVEL-A

GOSPODAR JEVREMOVA 49, BEOGRAD, 011/2400213 i 011/2182204

RADNIM DANIMA 09-19H I SUBOTOM 10-14H

JUNGLE TRAVEL OGRANAK NOVI SAD, ISE BAJIĆA 6/1, 021/4722604

RADNIM DANIMA 11-18H I SUBOTOM 11-14H

Facebook Twit This RSS Feed Add to Del.cio.us Stumble It! Digg It!


Rafting na Tari i Drini Noc Vestica Krakov Vroclav Nova godina Prag – svakog utorka Alanja Turska Rafting na Tari i Drini